Devdit
 
center

Flutter พิมพ์ Hello World

Amply
อ่านแล้ว 56 . แก้ไข 2 อาทิตย์ที่แล้ว

ข้อความอยู่ตรงกลางจอ Flutter

Amply
อ่านแล้ว 37 . แก้ไข 2 อาทิตย์ที่แล้ว

CSS ข้อความอยู่ตรงกลาง div ด้วย text-align center

Googoo
อ่านแล้ว 781 . เขียน 8 เดือนที่แล้ว