Devdit
 
6 แท็ก
PHP
PHP: Hypertext Preprocessor คือภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ มีการประมวลผลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ถูกพัฒนาด้วยภาษา C เป็นหลักร่วมกับ C++ โดยภาษา PHP ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์

HyperText Markup Language คือ ภาษาสำหรับสร้างหน้าเว็บไซต์ ทำหน้าที่แสดงข้อมูลผ่านโปรแกรมเล่นอินเทอร์เน็ต ภาษา HTML จะประกอบไปด้วยแท็กจำนวนมากทำงานร่วมกันจนเกิดเป็นหน้าเว็บไซต์

SQL
SQL ย่อมาจาก Structured Query Language คือ ภาษาที่ใช้สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล ตารางข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) และการทำงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

JavaScript ตัวย่อคือ JS เป็นภาษาที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีเว็บไซต์ มีการทำงานทางฝั่งผู้ใช้บริการ (Client Side) ปัจจุบัน JavaScript ถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย เช่น การพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ, สร้างเกมส์

SEO
SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization คือ วิธีการที่ทำให้เว็บไซต์ของเราถูกค้นหาเจอและมีอันดับที่สูงบนหน้า Google และ Search Engines ต่างๆ โดยการทำ SEO นั้นมีหลากหลายวิธีการ และเครื่องมือที่นำมาใช้งาน

ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft มีการพัฒนาต่อยอดมาจาก Windows8.1 โดย Windows10 มีการใช้ภาษา C, C++, C#, Assembly ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการ