Devdit
 

ดึงวันที่ปัจจุบันภาษา PHP ด้วยคำสั่ง date ทำอย่างไร

13

ดึงวันที่ปัจจุบันด้วยภาษา PHP คือ การใช้คำสั่ง date ในการดึงวันที่ เวลา ของเครื่อง Server ออกมา ตามเงื่อนไขของคำสั่ง โดยภาษา PHP มีการใช้ตัวอักษรแทนข้อมูลวัน เดือน ปี และเวลา เพื่อใช้ร่วมกับคำสั่ง date ดังนี้ 

 

ตัวอักษรย่อในการดึงข้อมูลวัน/เวลา มีมากกว่านี้แต่ขออธิบายเฉพาะที่ถูกใช้งานบ่อยเท่านั้น 

ตัวอักษรย่อความหมายนำไปใช้
dวันที่date("d")
mเดือนdate("m")
Yปีdate("Y")
Hชั่วโมงdate("H")
iนาทีdate("i")
sวินาทีdate("s")

ตัวอย่าง

<?php 
    $date = date("Y-m-d"); 
    $time = date("H:i:s"); 
    echo "วันที่/เวลา ".$date." ".$time; 
?> 

ผลลัพธ์

วันที่/เวลา = 2021-08-04 09:14:51 
เขียน 1 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์