Devdit
 

การทำงานของคอมไพเลอร์ ตัวอย่างคอมไพเลอร์ C++

31

บทความนี้อธิบายการทำงานของคอมไพเลอร์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างคอมไพเลอร์ที่ใช้ในภาษา C++ โดยการทำงานจะมี 3 ส่วนคือ การวิเคราะห์ไวยากรณ์, การแปลง, การสร้างโค้ดภาษาเครื่อง ส่วนตัวอย่างคอมไพเลอร์ได้แก่ GCC (GNU Compiler Collection) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตัวอย่าง การทำงานของคอมไพเลอร์

1. การวิเคราะห์ไวยากรณ์ คือ คอมไพเลอร์จะตรวจสอบโค้ดที่เราเขียนว่าถูกต้องไหม เป็นไปตามกฏระเบียนภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้หรือไม่

2. การแปลง คือ เมื่อขั้นตอนที่ 1. ไม่พบข้อผิดพลาด คอมไพเลอร์จะแปลงภาษาโปรแกรมมิ่งที่เราเขียนไปเป็นภาษาเครื่อง

3. การสร้างโค้ดภาษาเครื่อง คือ คอมไพเลอร์จะสร้างโค้ดภาษาเครื่อง ที่สามารถนำไปรันโดยตรงที่คอมพิวเตอร์ได้

 

ตัวอย่าง คอมไพเลอร์ที่ใช้ในภาษา C++

ขอเลือก GCC (GNU Compiler Collection) ซึ่งเป็นคอมไพเลอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในภาษา C++ จากโค้ดด้านล่าง g++ เป็นคอมไพเลอร์ และ program.cpp คือไฟล์ที่เก็บโค้ด ส่วน -o myprogram คือตัวเลือกที่บอกคอมไพเลอร์ว่าจะสร้างไฟล์ที่สามารถทำงานชื่อว่า myprogram

g++ program.cpp -o myprogram

สรุป คอมไพเลอร์เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการพัฒนาโปรแกรม โดยหน้าที่หลักๆ คือ ตรวจสอบว่าโค้ดของเราถูกต้องไหม จากนั้นจึงแปลงโค้ดดังกล่าวไปเป็นภาษาเครื่อง เพื่อนำไปรันต่อ ดังนั้นคอมไพเลอร์จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถสร้าง และรันโปรแกรมของเราได้นั้นเอง

แก้ไข 4 วันที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ