Devdit
 

BottomNavigationBar เปลี่ยนสี Flutter

316

BottomNavigationBar เปลี่ยนสี Flutter บทความนี้สอนวิธีการเปลี่ยนสีตรงแทบเมนูด้านล่างของ application ที่เรียกว่า BottomNavigationBar โดยเกี่ยวข้องกับคำสั่งที่สำคัญ 3 คำสั่ง สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง BottomNavigationBar เปลี่ยนสี Flutter

BottomNavigationBar(
   backgroundColor: Colors.amber,
   fixedColor: Colors.black,
   unselectedItemColor: Colors.grey,
   ....

คำอธิบาย

จากตัวอย่างคือการเขียนโค้ดเพื่อเปลี่ยนสีแทบเมนูด้านล่าง หรือ BottomNavigationBar ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสั่งดังนี้

1. backgroundColor คือ เปลี่ยนสีพื้นหลัง

2. fixedColor คือ เปลี่ยนสี icons หรือข้อความที่ทำงานอยู่

3. unselectedItemColor คือ เปลี่ยนสี icons หรือข้อความที่ไม่ได้ทำงานอยู่

แก้ไข 2 อาทิตย์ที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์