Devdit
 

PHP ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ด้วย number_format

8.2K

สอนเขียนภาษา PHP แสดงเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง ด้วยคำสั่ง number_format โดยคำสั่งนี้ทำหน้าที่จัดการแสดงผลข้อมูลชนิดตัวเลข เช่น การใส่ทศนิยม หรือการใส่ลูกน้ำ หรือคอมม่า เป็นต้น สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง PHP ทศนิยม 2 ตําแหน่ง

<?php
    $a = 100.36985;
    $b = 5000000;
    echo $a." แสดงเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ ".number_format( $a, 2 );
    echo "<br/>";
    echo $b." แสดงเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ ".number_format( $b, 2 );
?>

ผลลัพธ์

100.36985 แสดงเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ 100.37
5000000 แสดงเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง คือ 5,000,000.00

คำอธิบาย

โค้ดด้านบนสร้างตัวแปร a และ b พร้อมค่าเริ่มต้น โดยมีการนำคำสั่ง number_format มาจัดรูปแบบการแสดงผลให้เป็นตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง พร้อมกับใส่ลูกน้ำ หรือคอมม่า

แก้ไข 2 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ