Devdit
 

ใส่คอมม่า หรือ ลูกน้ำ ภาษา JavaScript

1K

สอนเขียนโค้ดใส่คอมม่า หรือลูกน้ำ ของภาษา JavaScript ด้วยคำสั่ง toLocaleString โดยคำสั่งนี้จะใส่คอมม่า หรือลูกน้ำให้กับตัวแปรที่เป็นชนิดตัวเลขที่ต้องการ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง ใส่คอมม่า JavaScript ด้วยคำสั่ง toLocaleString

<script>
    var n = 1000000;
    alert( n.toLocaleString() );
</script>

ผลลัพธ์

1,000,000
แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์