Devdit
 

Parse error: syntax error unexpected end of file PHP คืออะไร แก้ไขอย่างไร

12

Parse error: syntax error, unexpected end of file คือ คำสั่งข้อผิดพลาดจากโปรแกรมภาษา PHP ที่เกี่ยวข้องกับการปิดคำสั่งด้วยเครื่องหมายอัฒภาค หรือเซมิโคลอน (;) 

 

วิธีแก้ไข 

1. ให้ตรวจสอบคำสั่งของบรรทัดที่เกิดข้อผิดพลาดว่าลืมใส่เครื่องหมายอัฒภาค หรือเซมิโคลอน (;) หรือไม่ เนื่องจากภาษา PHP บังคับให้ใส่เครื่องหมาย ; ไว้หลังคำสั่งเสมอ 

2. ให้ตรวจสอบว่ามีการปิดแท็ก PHP หรือไม่ เช่น

<?php 
  // เขียนโปรแกรมในแท็ก PHP 
?> 
เขียน 1 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์