Devdit
 

แปลง Array เป็น String PHP ด้วยคำสั่ง implode

32

สอนเขียนโปรแกรมแปลง Array เป็น String PHP ด้วยคำสั่ง implode โดยคำสั่งนี้จะรวมข้อมูลใน Array เป็นข้อความชุดเดียวกันโดยสามารถกำหนดอักษรเพื่อคั่นข้อมูลแต่ละตัวได้ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง แปลง Array เป็น String PHP ด้วยคำสั่ง implode

<?php
    $a = array("apple", "orange", "banana");
    $v = implode("|", $a);
    echo $v;
?>

ผลลัพธ์

apple|orange|banana

โค้ดด้านบนสร้างตัวแปร array พร้อมข้อมูลเริ่มต้น 3 ตัว คือ apple orange banana กรณีต้องการรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อความชุดเดียวกัน โดยคั่นแต่ละข้อมูลด้วยอักษร | แนะนำให้ใช้คำสั่ง implode

แก้ไข 1 อาทิตย์ที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์