Devdit
 

PHP ลบ array ซ้ำ ด้วย array_unique

364

สอนเขียนโค้ดภาษา PHP ลบ array ซ้ำด้วยคำสั่ง array_unique ซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับลบข้อมูลในตัวแปรชนิด array ที่ซ้ำออกให้เหลือข้อมูลเฉพาะที่ไม่ซ้ำ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง PHP ลบ array ซ้ำ ด้วย array_unique

<?php
    $a = array(6, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 4);
    $a = array_unique( $a );
    print_r( $a );
?>

ผลลัพธ์

Array ( [0] => 6 [1] => 5 [2] => 3 [3] => 4 [4] => 2 [5] => 1 )

คำอธิบาย

1. ตัวแปร a เป็นชนิด array พร้อมกำหนดค่าเริ่มต้น โดยมีค่าที่ซ้ำอยู่คือ 5 และ 4

2. ใช้คำสั่ง array_unique เพื่อลบ array ซ้ำจากตัวแปร a พร้อมกับพิมพ์ตัวแปร a ออกสู่หน้าจอ

เขียน 6 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์