Devdit
 

เขียนฟังก์ชัน PHP return ค่า

1.1K

เขียนฟังก์ชัน PHP return ค่า บทความนี้สอนเขียนฟังก์ชันด้วยภาษา PHP โดยฟังก์ชันนี้มีการรับค่า argument หรือ parameter พร้อมกับนำมาประมวลผล และ return ค่าออกจากฟังก์ชัน สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง เขียนฟังก์ชัน PHP return ค่า

<?php
  function calculatorPlus( $number1, $number2 ) {
    return $number1 + $number2;
  } 

  echo calculatorPlus(4, 2);
  echo "<br/>";
  echo calculatorPlus(10, 9);
?>

ผลลัพธ์

6
19

คำอธิบาย

จากตัวอย่างสร้างฟังก์ชันชื่อ calculatorPlus รับค่า argument หรือ parameter 2 ตัวชื่อ number1 และ number2 จากนั้นนำมาประมวลผลโดยการบวกกัน และ return ค่าออกจากฟังก์ชันดังกล่าว วิธีการใช้งานฟังก์ชันเช่น calculatorPlus(4, 2) ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 6

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ