Devdit
 

สัญลักษณ์ PHP หรือ คืออะไร

724

สัญลักษณ์ PHP หรือ สามารถเขียนได้ 2 แบบ คือใช้สัญลักษณ์ || กับใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ or โดยทั้ง 2 อย่างคือ หรือ ในภาษา PHP เหมือนกัน บทความนี้สอนการใช้ หรือ ร่วมกับ if เพื่อสร้างเงื่อนไขของโปรแกรม สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง สัญลักษณ์ PHP หรือ คืออะไร

<?php
  $a = 4;
  $b = 2;
  if( $a == 4 or $b == 10 ) {
    echo "หรือ (or) PHP ทำงาน";
  }
  echo "<br/>";
  if( $a == 4 || $b == 10 ) {
    echo "หรือ (||) PHP ทำงาน";
  }  
?>

ผลลัพธ์

หรือ (or) PHP ทำงาน
หรือ (||) PHP ทำงาน

คำอธิบาย

จากตัวอย่างสร้างตัวแปร a = 4 และ b = 2 จากนั้นเขียนเงื่อนไข if คือ ถ้า a เท่ากับ 4 หรือ b เท่ากับ 10 โดย หรือ สามารถใช้ได้ทั้ง || กับ or โดย หรือ จะทำงานก็ต่อเมื่อหากเงื่อนไขใดเป็นจริง ให้เงื่อนไขของกลุ่มนั้นเป็นจริงทันที พร้อมแสดงข้อความออกสู่หน้าจอด้วยคำสั่ง echo ภาษา PHP

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ