Devdit
 

Python คำนวณส่วนลด

2.3K

สอนเขียน Python คำนวณส่วนลดสินค้าด้วยการรับค่าราคาสินค้า และส่วนลดเป็น % พร้อมกับคำนวณ และแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง

try:
    price = float(input('Please enter price : '))
    discont = float(input('Please enter discount (%) : '))
except:
    price = 0.0
    discont = 0.0

total = price - (( price * discont )/100)
print('product price = %.2f' %total)

ผลลัพธ์

Please enter price : 100
Please enter discount (%) : 5
product price = 95.00

กำหนดให้ราคาสินค้าเท่ากับ 100 และส่วนลด 5% ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 95.00 เท่ากับลดไป 5 บาท โดยสูตรการคำนวณ คือ ราคาสินค้า - (( ราคาสินค้า x ส่วนลด(เปอร์เซ็นต์) ) / 100 )

แก้ไข 7 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์