Devdit
 

Python หาค่าน้อยสุดใน List ด้วยคำสั่ง min

308

คำสั่ง min ใช้สำหรับหาค่าน้อยสุดของตัวแปร List ของภาษา Python บทความนี้สอนวิธีการใช้คำสั่ง min โดยเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง

a = [80,90,30,40,100]
print(min(a))

ผลลัพธ์

30

โค้ดด้านบนใช้คำสั่ง min กับตัวแปร a ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด List ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 30

 

ตัวอย่าง การใช้ min กับ List ประเภทตัวอักษร/ข้อความ

a = ['x','c','b','z','y']
print(min(a))

ผลลัพธ์

c
แก้ไข 3 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์