Devdit
 

ปรับความสูงตาราง HTML ด้วยคำสั่ง height ผ่าน CSS

1.6K

ปรับความสูงตาราง HTML ด้วยคำสั่ง height ผ่าน CSS บทความนี้สอนเขียน CSS ร่วมกับ HTML เพื่อปรับความสูงของข้อมูลแต่ละช่องในตาราง หรือ tr td ส่งผลให้ความสูงของตารางเปลี่ยนตาม สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง ปรับความสูงตาราง HTML ด้วยคำสั่ง height ผ่าน CSS

<style>
  table tr td {
    text-align: center;
    border: solid 1px #1c9719;
    height: 60px;
  }
</style>
<table width="100%">
  <tr>
    <td>A</td>
    <td>B</td>
    <td>C</td>
    <td>D</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>E</td>
    <td>F</td>
    <td>G</td>
    <td>H</td>
  </tr>  
</table>

คำอธิบาย

ปรับความสูงตาราง HTML ด้วยคำสั่ง height ผ่าน CSS จากตัวอย่างโค้ดใน CSS มีเลือก element table ด้วย table tr td จากนั้นใช้คำสั่ง height: 60px หมายความว่าความสูงของข้อมูลในตาราง tr td จะสูงที่ 60px ทำให้ความสูงของตารางโดยรวมเปลี่ยนไปด้วยจากการใช้คำสั่ง height

แก้ไข 2 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ