Devdit
 

วิธีเช็คเวอร์ชั่น Composer

9

บทความนี้สอนวิธีการเช็คเวอร์ชั่นของโปรแกรม Composer บนระบบปฏิบัติการ Windows โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

1. เปิด command prompt (กดปุ่ม Windows + R จากนั้นพิมพ์ CMD)

2. พิมพ์คำสั่ง

composer --version

 

3. กรณีอยากทราบคำสั่งต่างๆ เพิ่มเติมให้ใช้คำสั่ง

composer
แก้ไข 3 วันที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์