Devdit
 

JavaScript แจ้งเตือนผู้ใช้งาน ด้วยคำสั่ง alert

879

สอนเขียนภาษา JavaScript แจ้งเตือนผู้ใช้งาน ด้วยคำสั่ง alert บทความนี้แนะนำการใช้คำสั่ง alert เพื่อสร้างหน้าต่างแจ้งเตือน โดยเราสามารถกำหนดข้อมูลความที่ต้องการลงในกล่องแจ้งเตือน alert ได้ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง JavaScript แจ้งเตือนผู้ใช้งาน ด้วยคำสั่ง alert

<input type="button" value="แจ้งเตือน" onclick="javascript:alert('สวัสดียินดีต้อนรับสู่ Devdit')">

คำอธิบาย

JavaScript แจ้งเตือนผู้ใช้งาน ด้วยคำสั่ง alert ตัวอย่างเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม attribute onclick จะเรียกคำสั่ง alert ของภาษา JavaScript ให้ทำงาน เพื่อแสดงกล่องข้อความสำหรับแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์

เขียน 8 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์