Devdit
 

ตัวอย่างโปรแกรมแม่สูตรคูณภาษา PHP คำสั่ง for loop

2K

สอนวิธีการเขียนโปรแกรมแสดงผลแม่สูตรคูณด้วยภาษา HTML + PHP โดยใช้คำสั่ง for เพื่อวนลูปแสดงผลแม่สูตรคูณตามตัวเลขที่ผู้ใช้งานกรอกเข้ามา

 

1. สร้าง form ภาษา HTML

<b>โปรแกรมแม่สูตรคูณด้วยคำสั่ง for ภาษา PHP</b>
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="POST">
<input type="number" name="number">
<input type="submit" value="แสดงแม่สูตรคูณ">
</form>

มีการสร้างตัวแปร number สำหรับรับค่าตัวเลขแม่สูตรคูณที่ผู้ใช้งานกรอกเข้ามา เพื่อส่งต่อให้ภาษา PHP

 

2. โปรแกรมแม่สูตรคูณภาษา PHP ด้วยคำสั่ง for

<?php
  isset( $_POST['number'] ) ? $number = $_POST['number'] : $number = "";
  
  if( !empty( $number ) ) {
    for( $i=1; $i<=12; $i++ ) {
      echo "<br/>{$number} x {$i} = ".( $number * $i );
    }
  }
?>

โปรแกรมด้านบนมีการรับ และเช็คค่าตัวแปร number กรณีตัวแปร number ไม่ใช่ค่าว่างเปล่า จะทำการวนลูปด้วยคำสั่ง for ทั้งหมด 12 รอบ เพื่อแสดงผลแม่สูตรคูณออกมาตามตัวเลขที่ผู้ใช้งานกรอก

 

ตัวอย่าง โปรแกรมแบบเต็ม

<b>โปรแกรมแม่สูตรคูณด้วยคำสั่ง for ภาษา PHP</b>
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="POST">
<input type="number" name="number">
<input type="submit" value="แสดงแม่สูตรคูณ">
</form>
<?php
  isset( $_POST['number'] ) ? $number = $_POST['number'] : $number = "";
  if( !empty( $number ) ) {
    for( $i=1; $i<=12; $i++ ) {
      echo "<br/>{$number} x {$i} = ".( $number * $i );
    }
  }
?>
แก้ไข 9 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์