Devdit
 

PHP เล่นเพลงบนเว็บไซต์ ด้วยแท็ก audio

650

สอนเขียนโค้ดภาษา PHP เล่นเพลงบนเว็บไซต์ ด้วยแท็ก audio ซึ่งเป็นคุณสมบัติของภาษา HTML5 โดยแท็ก audio จะรองรับการเล่นเพลงนามสกุลชนิดต่างๆ เช่น mp3 หรือ ogg สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง PHP เล่นเพลงบนเว็บไซต์ ด้วยแท็ก audio

<audio controls>
    <source src="music.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="music.mp3" type="audio/mpeg">
    เบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับแท็ก audio
</audio>

คำอธิบาย

1. ใช้แท็ก audio ของ HTML5 สำหรับเล่นเพลงบนเว็บไซต์ร่วมกับภาษา PHP

2. ให้เปลี่ยน music.mp3 หรือ music.ogg ให้เป็นตำแหน่ง และชื่อไฟล์เพลงที่ต้องการเล่น

3. กรณีที่โปรแกรมเบราว์เซอร์ ไม่รองรับจะขึ้นข้อความว่า เบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับแท็ก audio

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ