Devdit
 

Python วิธีรับค่าตัวเลข ด้วยคำสั่ง input และ int

2K

Python วิธีรับค่าตัวเลข ด้วยคำสั่ง input และ int บทความนี้สอนใช้คำสั่ง input เพื่อรับค่าจากผู้ใช้งาน และแปลงค่าที่ได้รับมาให้เป็นชนิดตัวเลขด้วยคำสั่ง int พร้อมนำไปคำนวณทางคณิตศาสตร์ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Python วิธีรับค่าตัวเลข ด้วยคำสั่ง input และ int

try:
  number = int(input('กรุณากรอกตัวเลข : '))
except:
  number = 0

number = number * 2
print( number )

ผลลัพธ์

กรุณากรอกตัวเลข : 4
8

คำอธิบาย

จากตัวอย่างใช้คำสั่ง input รับค่าจากผู้ใช้งาน และแปลงให้เป็นตัวเลขด้วยคำสั่ง int เก็บค่าไว้ที่ตัวแปรชื่อ number จากนั้นนำตัวแปร number ที่เป็นตัวเลขมาคูณกับ 2 พร้อมกับแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอด้วยคำสั่ง print ภาษา Python

เขียน 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ