Devdit
 

ภาษาไพทอน ฟังก์ชัน count ใช้ทำอะไร

1.9K

ภาษาไพทอน ฟังก์ชัน count ใช้ทำอะไร คำตอบคือ ฟังก์ชัน count ของ Python ใช้สำหรับนับจำนวนข้อมูลที่พบใน List โดยฟังก์ชัน count จะคืนค่าเป็นชนิดตัวเลข ที่สามารถนับได้ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง ภาษาไพทอน ฟังก์ชัน count ใช้ทำอะไร

color = ['red', 'green', 'blue', 'green']
print( color.count('green') )

ผลลัพธ์

2

คำอธิบาย

จากตัวอย่างสร้างตัวแปร List ชื่อ color พร้อมข้อมูลเริ่มต้น จากนั้นใช้คำสั่ง color.count('green') หมายความว่าให้นับข้อมูล ‘green’ ในตัวแปร color ด้วยคำสั่ง count ว่ามีกี่ข้อมูล ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 2 เนื่องจากข้อมูล ‘green’ มีทั้งหมด 2 ข้อมูลในตัวแปร List color ภาษา Python

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ