Devdit
 

ตัดคำ jQuery ข้อความยาวให้เป็นข้อความสั้น

1.1K

กรณีต้องการตัดคำจากข้อความยาวให้เป็นข้อความสั้น ด้วย jQuery แนะนำคำสั่ง slice และ substr ของ JavaScript ซึ่งรองรับการตัดข้อความตามจำนวนอักษรที่ต้องการได้ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง ตัดคำ jQuery ข้อความยาวให้เป็นข้อความสั้น

<script>
  var txt = "สวัสดี ฉันชื่อส้ม เธอชื่อแตงโม เค้าชื่อมะม้วง";
  var new_txt_1 = txt.slice( 0, 15 )+" ...";
  var new_txt_2 = txt.substr( 0, 15 )+" ...";
  console.log( "ข้อความปกติ = "+txt );
  console.log( "ตัดคำด้วย slice 15 ตัวอักษร = "+new_txt_1 );
  console.log( "ตัดคำด้วย substr 15 ตัวอักษร = "+new_txt_2 );
</script>

ผลลัพธ์

ข้อความปกติ = สวัสดี ฉันชื่อส้ม เธอชื่อแตงโม เค้าชื่อมะม้วง
ตัดคำด้วย slice 15 ตัวอักษร = สวัสดี ฉันชื่อส ...
ตัดคำด้วย substr 15 ตัวอักษร = สวัสดี ฉันชื่อส ...

คำอธิบาย

ทั้งคำสั่ง slice และ substr รองรับการตัดคำตามจำนวนอักษรที่ต้องการได้ โดยกำหนดค่า argument 2 ค่า คือ ลำดับอักษรเริ่มต้น และจำนวนอักษรที่ต้องการแสดง

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ