Devdit
 

แปลงตัวเลข (Int) เป็นตัวอักษร (String) Python ด้วยคำสั่ง str

340

สอนเขียนโปรแกรมแปลงตัวเลข (Int) เป็นตัวอักษร (String) ของภาษา Python ด้วยคำสั่ง str โดยคำสั่ง str จะทำหน้าที่แปลงข้อมูลชนิดตัวเลข (Integer) ให้อยู่ในรูปของชนิดข้อความ (String) สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง แปลง Int เป็น String Python ด้วยคำสั่ง str

i = 56
print( type(i), i )
s = str(i)
print( type(s), s )

ผลลัพธ์

<class 'int'> 56
<class 'str'> 56
แก้ไข 5 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์