Devdit
 

ใส่ภาพเคลื่อนไหว HTML ด้วยแท็ก img

710

ใส่ภาพเคลื่อนไหว HTML ด้วยแท็ก img บทความนี้สอนใช้แท็ก img ร่วมกับ src เพื่อใส่ภาพเคลื่อนไหว ด้วยภาษา HTML โดยภาพเคลื่อนไหวก็คือไฟล์ภาพนามสกุล .gif สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง ใส่ภาพเคลื่อนไหว HTML ด้วยแท็ก img

<img src="example.gif">

คำอธิบาย

จากตัวอย่างเป็นการใส่ภาพเคลื่อนไหว ชื่อไฟล์ example.gif ด้วยแท็ก img โดยกำหนดที่อยู่ของรูปภาพด้วย attribute src ของภาษา HTML

เขียน 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ