Devdit
 

รวม Array JavaScript ด้วย concat

613

รวม Array JavaScript ด้วย concat บทความนี้สอนใช้คำสั่ง concat เพื่อรวม Array 2 Array เข้าด้วยกัน ด้วยภาษา JavaScript พร้อมแสดงผลลัพธ์ Array ด้วยคำสั่ง console.log สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง รวม Array JavaScript ด้วย concat

<script>
  let a = [1, 2, 3];
  let b = [4, 5, 6];
  a = a.concat( b );
  console.log( a );  
</script>

ผลลัพธ์

(6) [1, 2, 3, 4, 5, 6]

คำอธิบาย

รวม Array JavaScript จากตัวอย่างสร้าง Array 2 ตัวคือ a และ b จากนั้นรวม Array JavaScript ด้วยคำสั่ง a.concat( b ) คือ รวม Array a และ b เข้าด้วยกัน จากนั้นแสดงค่าของ Array ที่รวมกันด้วยคำสั่ง console.log ภาษา JavaScript

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ