Devdit
 

แทรก Facebook ใน Google Sites

337

แทรก Facebook ใน Google Sites บทความนี้สอนวิธีการแทรกโค้ด Facebook เช่น เพจ Facebook สาธารณะไว้ใน Google Sites ผ่านระบบฝังของ Google Sites และโค้ด iframe ของ Facebook มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

 

ตัวอย่าง แทรก Facebook ใน Google Sites

1. เข้าที่ลิงก์เว็บไซต์ด้านล่าง เพื่อรับรหัส เพจ Facebook สาธารณะ โดยตัวอย่างเมื่อเข้าเว็บไซต์แล้วให้กดปุ่ม รับรหัส และเลือกเป็น IFrame จากนั้นคัดลอกโค้ดทั้งหมดที่แสดง

https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/

 

2. เข้า Google Sites แก้ไขเว็บไซต์ที่แทบเมนูด้านขวาเลือก เมนูฝัง และเลือก ฝังโค้ด จากนั้นวางโค้ดที่คัดลอกมาในขั้นตอนที่ 1 ลงไปในช่องและกดปุ่มแทรก

 

3. หากสำเร็จจะขึ้นหน้า เพจ Facebook สาธารณะ ที่ต้องการแทรกใน Google Sites จากนั้นกดปุ่ม แทรก

แก้ไข 2 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์