Devdit
 

Python หยุดวนลูป หยุด for while

580

Python หยุดวนลูป หยุด for while บทความนี้สอนใช้คำสั่ง break สำหรับหยุดวนลูป for และ while โดยทำงานร่วมกับคำสั่ง if โดย break จะหยุดการทำงานเฉพาะภายในลูป หรือ block เท่านั้น ไม่ส่งผลถึงโปรแกรมทั้งหมด สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Python หยุดวนลูป หยุด for while

number = ''
for i in range( 1, 13 ):
  if i > 6 :
    break
  number = number+str(i)+' '

print( number )

ผลลัพธ์

1 2 3 4 5 6

คำอธิบาย

Python หยุดวนลูป หยุด for while จากตัวอย่างวนลูปด้วย for เริ่มที่ 1 จบที่ 12 เก็บค่าการวนลูปไว้ที่ตัวแปร i จากนั้นเขียนเงื่อนไข if i > 6 คือถ้าตัวแปร i มากกว่า 6 ให้หยุดวนลูปด้วยคำสั่ง break และพิมพ์ค่าตัวแปร number ที่เก็บตัวเลข i เอาไว้ ออกสู่หน้าจอด้วยคำสั่ง print

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ