Devdit
 

โปรแกรมหาค่าเฉลี่ยตัวเลข 4 จํานวน ด้วย mean

634

โปรแกรมหาค่าเฉลี่ยตัวเลข 4 จํานวน ด้วย mean บทความนี้สอนเขียนโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยจากตัวเลข 4 จำนวน ภาษา Python โดยใช้คำสั่ง mean จาก module statistics พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง โปรแกรมหาค่าเฉลี่ยตัวเลข 4 จํานวน ด้วย mean

from statistics import mean

number = [8, 4, 10, 9]
avg = mean( number )
print('หาค่าเฉลี่ยตัวเลข 4 จํานวนเท่ากับ', avg)

ผลลัพธ์

หาค่าเฉลี่ยตัวเลข 4 จํานวนเท่ากับ 7.75

คำอธิบาย

โปรแกรมหาค่าเฉลี่ยตัวเลข 4 จํานวน จากตัวอย่างนำเข้า module statistics เพื่อใช้คำสั่ง mean จากนั้นสร้างตัวแปรชนิด list ชื่อ number พร้อมตัวเลข 4 จำนวนคือ 8, 4, 10, 9 และหาค่าเฉลี่ยด้วย mean( number ) สุดท้ายแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอด้วยคำสั่ง print

เขียน 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ