Devdit
 

Python หาค่า Mean ด้วย module statistics

259

Python หาค่า Mean ด้วย module statistics บทความนี้สอนเขียนโปรแกรมหาค่า Mean ด้วย module statistics ของภาษา Python พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอด้วยคำสั่ง print สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Python หาค่า Mean ด้วย module statistics

import statistics
m = statistics.mean([6, 7, 10, 8])
print( 'ค่า mean เท่ากับ', m )

ผลลัพธ์

ค่า mean เท่ากับ 7.75

คำอธิบาย

Python หาค่า Mean ด้วย module statistics จากตัวอย่างใช้คำสั่ง statistics.mean เพื่อหาค่า mean จากตัวเลข 6, 7, 10, 8 เก็บผลลัพธ์ไว้ที่ตัวแปร m พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกสู๋หน้าจอด้วยคำสั่ง print

เขียน 4 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์