Devdit
 

TypeError: array() argument 1 must be a unicode character, not list Python คือ วิธีแก้ไข

1.5K

เขียนโปรแกรมวนลูปข้อมูลจากตัวแปร Array แต่พอรันแล้วโปรแกรมไม่สามารถทำงานได้ขึ้นข้อความว่า TypeError: array() argument 1 must be a unicode character, not list โปรแกรมตามด้านล่าง แบบนี้ต้องแก้ไขอย่างไร

import array as arr

myarray = arr.array([100, 800, 900, 2000])

for i in myarray:
    print(i)

 

วิธีแก้ไข

ปัญหานี้เกิดจากตอนสร้าง Array ไม่ได้กำหนด typecode หรือ unicode character ให้กับตัวแปร Array กรณีถ้าเก็บข้อมูลชนิดตัวเลขให้กำหนด unicode character เป็น i แก้ไขโด้ดดังนี้

import array as arr

myarray = arr.array("i", [100, 800, 900, 2000])

for i in myarray:
    print(i)

ผลลัพธ์

100
800
900
2000
เขียน 10 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์