Devdit
 

TypeError: array() takes at least 1 argument (0 given) Python คือ วิธีแก้ไข

121

สร้างตัวแปร Array ด้วยภาษา Python แต่รันไม่สำเร็จขึ้น Error ว่า TypeError: array() takes at least 1 argument (0 given) แบบนี้ต้องแก้ไขโค้ดอย่างไร

import array as arr

my_array = arr.array()
my_array.append(100)
my_array.append(200)

for i in my_array:
    print(i)

 

วิธีแก้ไข

การสร้างตัวแปร Array ด้วยภาษา Python ต้องกำหนดค่า argument อย่างน้อย 1 ตัวเป็น typecode หรือชนิดของข้อมูลที่เก็บใน Array จากตั้วอย่างเก็บเป็นตัวเลขให้ใส่ค่า argument เป็น i แก้ไขโด้ดได้ดังนี้

import array as arr

my_array = arr.array("i")
my_array.append(100)
my_array.append(200)

for i in my_array:
    print(i)

ผลลัพธ์

100
200
เขียน 2 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์