Devdit
 

Python IndentationError: expected an indented block คือ วิธีแก้ไข

524

รันโค้ด for loop ภาษา Python แล้วขึ้นข้อความ IndentationError: expected an indented block เขียนโค้ดผิดตรงไหน ต้องแก้ไขอย่างไร

>>> for i in range(1, 13):
... i
  File "<stdin>", line 2
    i
    ^
IndentationError: expected an indented block
>>>

 

วิธีแก้ไข

ก่อนพิมพ์ตัวแปร i ให้กดแท็บ (Tab) 1 ครั้ง (สังเกตตัวแปร i จะขยับเข้าไป) เพื่อให้โปรแกรมทราบว่าตัวแปร i อยู่ภายในชุดคำสั่ง for loop แก้ไขโค้ดดังนี้

>>> for i in range(1, 13):
...     i
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
>>>
แก้ไข 3 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์