Devdit
 

PHPMailer ไม่รับรอบภาษาไทยแก้ไขด้วย CharSet = UTF-8

173

กรณีที่เราใช้ PHPMailer สำหรับส่งอีเมล์ของเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยภาษา PHP แล้วพบว่าเมื่อส่งข้อความเป็นภาษาไทยแล้ว กลับไม่สามารถอ่านได้แสดงผลเป็นภาษาต่างดาว ไม่รองรับภาษาไทย ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มค่า Config ให้กับโปรแกรม PHPMailer ให้รองรับภาษาไทยด้วย CharSet = UTF-8 สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง

$mail->CharSet = 'UTF-8';
แก้ไข 4 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์