Devdit
 

Python การใช้ def เพื่อสร้างฟังก์ชัน

858

สอนภาษา Python การใช้ def เพื่อสร้างฟังก์ชัน โดยคำสั่ง def ใช้สำหรับกำหนดเพื่อสร้างฟังก์ชัน โดยนำคำสั่ง def วางไว้หน้าชื่อฟังก์ชันที่ต้องการสร้าง โดยตัวอย่างแนะนำการใช้คำสั่ง def ของภาษา Python สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Python การใช้ def เพื่อสร้างฟังก์ชัน

def plus(n1, n2):
    return n1 + n2

print( plus(10, 15) )
print( plus(8, 8) )

ผลลัพธ์

25
16

คำอธิบาย

Python การใช้ def เพื่อสร้างฟังก์ชัน ตัวอย่างสร้างฟังก์ชันชื่อ plus ด้วยคำสั่ง def plus(n1, n2) โดยคำสั่งนี้รับค่า arguments 2 ค่า คือ n1 และ n2 จากนั้นนำตัวแปรทั้ง 2 มาบวกกัน และคืนค่าออกมาด้วยคำสั่ง return

เขียน 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์