Devdit
 

SQL ตัวพิมพ์ใหญ่ ด้วยคำสั่ง UPPER

736

สอนเขียนคำสั่ง SQL ตัวพิมพ์ใหญ่ ด้วยคำสั่ง UPPER โดยคำสั่งนี้จะรับค่า argument 1 ค่า เป็นข้อมูลที่ต้องการให้แสดงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ โดยตัวอย่างจะแนะนำวิธีการใช้งานคำสั่ง UPPER เพื่อแสดงตัวพิมพ์ใหญ่ สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง SQL ตัวพิมพ์ใหญ่ ด้วยคำสั่ง UPPER

SELECT UPPER(name) AS name FROM book;

ผลลัพธ์

+------------+
| name       |
+------------+
| JAVA       |
| PHP        |
+------------+
2 rows in set (0.001 sec)

คำอธิบาย

SQL ตัวพิมพ์ใหญ่ แนะนำให้ใช้คำสั่ง UPPER คลุม column ที่ต้องการแสดงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ จากตัวอย่างแสดงข้อมูลของ column name เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

แก้ไข 11 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์