Devdit
 

ขึ้นบรรทัดใหม่ใน TextBox ด้วย TextArea

1.1K

กรณีใช้ TextBox และต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ แบบพิมพ์ได้หลายบรรทัดแนะนำให้ใช้ TextArea แทนซึ่งจะรองรับการกรอกข้อมูลแบบหลายๆ บรรทัดในลักษณะการขึ้นบรรทัดใหม่ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง ขึ้นบรรทัดใหม่ใน TextBox ด้วย TextArea

<textarea name="variable"></textarea>

 

ตัวอย่าง การกำหนดความกว้าง (cols) และความสูง (rows)

<textarea name="variable" cols="50" rows="10"></textarea>

 

ตัวอย่าง การกำหนดความกว้าง (cols) เป็น 100% และความสูง (rows)

<textarea name="variable" style="width:100%" rows="10"></textarea>
แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์