Devdit
 

SQL SUBSTR คือคำสั่งอะไร ตัวอย่างการใช้งาน

407

SQL SUBSTR คือคำสั่งตัดข้อความ หรือแสดงข้อความตามจำนวนตัวอักษรที่ต้องการ โดยคำสั่ง SUBSTR รับค่า parameters 3 ตัว คือ ข้อมูล, ตำแหน่งตัวอักษรที่เริ่มแสดง และจำนวนตัวอักษรที่แสดง สามารถเขียนคำสั่ง SQL ได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง SQL SUBSTR คือคำสั่งอะไร ตัวอย่างการใช้งาน

SELECT SUBSTR("HELLO WORLD", 7, 5) AS value

ผลลัพธ์

+-------+
| value |
+-------+
| WORLD |
+-------+

คำอธิบาย

SQL SUBSTR จากตัวอย่างเขียน SQL คือ SUBSTR( "HELLO WORLD", 7, 5 ) หมายความว่าให้ตัด หรือแสดงข้อความจาก “HELLO WORLD” โดยเริ่มที่อักษรตัวที่ 7 และแสดงทั้งหมด 5 ตัวอักษร ได้ผลลัพธ์เป็น “WORLD”

เขียน 6 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์