Devdit
 

PHPMailer SMTP Gmail เราได้บล็อกการพยายามลงชื่อเข้าใช้ แก้ไขอย่างไร

191

บทความนี้สอนวิธีแก้ปัญหา PHPMailer ส่งอีเมล์โดยใช้ SMTP ของ Gmail แล้วไม่สามารถส่งอีเมล์ได้พร้อมกับมีอีเมล์แจ้งจาก Gmail ว่า “เราได้บล็อกการพยายามลงชื่อเข้าใช้ เมื่อสักครู่มีคนใช้รหัสผ่านของคุณเพื่อพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีจากแอปที่ไม่ใช่ของ Google” ข้อความดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของอีเมล์ Gmail เพิ่มเติมดังนี้

 

1. ล็อคอินเข้า Gmail

2. เข้าที่ https://myaccount.google.com/security เลื่อนลงมาจะเห็น การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน ส่วนนี้ให้ ปิด ดังรูป

 

3. เข้าที่ https://myaccount.google.com/u/0/lesssecureapps ให้ เปิด การเข้าถึงของแอปที่มีความปลอดภัยน้อย เพื่อให้สามารถลงชื่อเข้าใช้ SMTP ของ Gmail ด้วย PHPMailer ได้ดังรูป

แก้ไข 4 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์