Devdit
 

SEO สายขาว และ SEO สายดำ แตกต่างกันอย่างไร

540

SEO สายขาว คือ วิธีการทำ SEO แบบไม่รีบร้อน ใช้วิธีตามปกติ อันดับจะค่อยๆ ขยับขึ้นและมีการติดอันดับที่นาน โดยเริ่มต้นจากการปรับโครงสร้างเว็บไซต์ให้ถูกต้อง เหมาะสม มีการใส่คำค้นหาที่สอดคล้องกับกิจกรรมเนื้อหาบนเว็บไซต์ มีการสร้างเนื้อหา อัพเดทเนื้อหาบ่อยครั้ง จนเกิดเป็นผู้เข้าใช้งานแบบถาวร โดยปกติเว็บไซต์ที่ทำ SEO สายขาวอันดับจะอยู่นาน และได้รับผลกระทบน้อยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับการทำ SEO 

 

SEO สายดำ คือ วิธีการทำ SEO โดยมุ่งเน้นการทำอันดับที่สูงในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยอาศัยเครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ เช่น การทำ backlink จำนวนมากไปสู่เป้าหมาย หรือการสร้างเนื้อหาที่ใส่คำค้นหาที่ต้องการจำนวนมากลงไป ลักษณะคล้ายกับการ spam keyword เป็นต้น ถึงแม้การทำ SEO สายดำจะเห็นผลอย่างรวดเร็ว แต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงหาก Google หรือ Search Engines ตรวจพบความผิดปกติของการทำ SEO ก็อาจถูกลงโทษทำให้เกิดผลเสียหายตามมา ซึ่งบางกรณีเราอาจค้นหาเว็บไซต์ของเราไม่เจออีกเลยก็เป็นไปได้ 

เขียน 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์