Devdit
 

วิธีใส่แท็ก title ให้เว็บไซต์ทำอย่างไร มีผลต่อ SEO หรือไม่

74

วิธีใส่ข้อมูลให้แท็ก title ให้เว็บไซต์สามารถกำหนดผ่าน แท็ก title ของ HTML โดยแนะนำให้กำหนดให้ครบ ทั้ง 3 แท็ก คือ 

 

1. แท็ก title คือ ใส่ชื่อของเว็บไซต์ หรือคำค้นหาหลัก 

2. แท็ก meta ของ Keyword คือ ใส่คำค้นหาหลักของเว็บไซต์ที่ต้องการให้ค้นหาเจอ 

3. แท็ก meta ของ Description คือ ใส่คำอธิบายของเว็บไซต์ บริการ สินค้า หรือส่วนขยายจากแท็ก title 

 

ตัวอย่าง 

<title>ใส่ชื่อเว็บไซต์</title>> 
<meta name="Keywords" content="ใส่คำค้นหาที่ต้องการ"/> 
<meta name="Description" content="ใส่คำอธิบายเว็บไซต์"/> 

ทั้ง 3 แท็กต้องใส่ไว้ในแท็ก head ของ HTML เท่านั้น 

 

การใส่ข้อมูล Title, Keyword และ Description มีผลต่อ SEO เป็นอย่างมาก เนื่องจากเว็บไซต์ Google และ Search Engines อื่นๆ จะมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประมวลผลเพื่อจัดอันดับเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องต่อไป

เขียน 2 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์